1. เลือกคู่มือที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม Add to cart
  2. คลิกเลือก Go to Checkout
  3. ที่เมนูด้ายซ้าน (Shopping Cart) จะแสดงรายละเอียดการสั่ง แล้วคลิกที่ Go to Checkout
  4. กรอกรายละเอียด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
    4.1 Your email for receive eBook: กรอกอีเมล์ที่ต้องการรับคู่มือ
    4.2  Shipping details: กรอกชื่อและนามสกุล
  5. จากนั้นคลิกปุ่ม Make Purchase

หลักจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลการสั่งซื้อส่งอัตโนมัติจากระบบ  และเราจะส่งอีเมลยืนยันการสั่งซื้อคู่มือให้อีกครั้งเพื่อแจ้งให้ชำระราคาสินค้า
เมื่อคุณได้ทำการชำระเงิน กรุณาแจ้งรายละเอียดการชำระมาทีอีเมล [email protected] หลังจากเราได้ตรวจสอบแล้วจะส่งคู่มือให้ทางอีเมล์ภายใน 1 วันครับ.

ขอบคุณมากครับ ที่สนับสนุน
Sontaya