คู่มือติดตั้ง Samba File Server / LDAP Server (TLS/SSL)
Introduction

SECTION 1: การติดตั้ง Linux openSUSE 11.4 

SECTION 2: การอัพเดทแพคเกจด้วยวิธี Online Update

SECTION 3: การติดตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (Samba File server)

SECTION 4: การติดตั้งไดเรกทอรี เซอร์วิส (Secure OpenLDAP with SSL Protocol)

SECTION 5: การสร้างใบรับรอง (CA Certificate Authority)

SECTION 6: การสร้างใบรับรองให้กับเซิร์ฟเวอร์ (LDAP Server certificate)

SECTION 7: การคอนฟิก LDAP Server ให้สนับสนุนโพรโตคอล TLS/SSL (LDAP using a Self-sigend Certificate)

SECTION 8: การติดตั้ง Web Server 

SECTION 9: การคอนฟิก Web Server สำหรับแชร์ใบรับรองให้เครื่องไคลเอนต์

SECTION 10: การคอนฟิก LDAP Client ให้ปลอดภัยโดยการสื่อสารผ่านโพรโตคอล TLS/SSL (LDAP Client configured in a secure way using TLS/SSL)

SECTION 11: การคอนฟิก Samba server สำหรับทำหน้าที่เป็นเครื่อง Primary Domain Controller 

SECTION 12: การเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้บนแอลเด็บ (LDAP User and Group Management) 

SECTION 13: การตรวจสอบเซอร์วิสที่เปิดให้บริการ (Check services runing)

SECTION 14: การเข้าถึงไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากเครื่องไคลเอนต์ (Windows / Linux desktop) ด้วยโพรโตคอล SMB

SECTION 15: การติดตั้ง DNS Server 

SECTION 16: การคอนฟิก DNS Server และการสร้าง Records ให้สนับสนุน LDAP server 

SECTION 17: การตรวจสอบ DNS Zones ด้วยคำสั่ง nslookup และ dig

SECTION 18: การ Join domain จากเครื่อง Windows XP และการทดสอบใช้งาน

SECTION 19: การ Join domain จากเครื่อง Windows 7 และการทดสอบใช้งาน

SECTION 20: การคอนฟิกและเขียนสคริปต์ให้ Samba mapping profile (U:\) และแชร์ข้อมูล (K:\)

SECTION 21:การอนุญาตสิทธิ์ไฟล์และไดเรกทอรี (Permission)

SECTION 22: ตัวอย่าง การบริหารจัดการไฟล์ (Sharing Management) สำหรับใช้งานจริงๆ
Product Options
Combination of product variants is not available

Price: THB 400.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart...