Shopping Cart

Your shopping cart is empty
Visit the shop

คู่มือติดตั้ง Postfix Mail Server

เขียน และเรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายในลักษณะการเขียน Blog ทั่วๆ ไป จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านผู้ อ่านหรือผู้ดูแลระบบ สามารถติดตั้งเมล์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาประกอบด้วย

Introduction to Mail Servers – ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์

Chapter 1: การคอนฟิก Postfix  (Postfix server configuration)
– การสร้าง Certificate (Certificate Authority) สำหรับ TLS
– การสร้างใบรับรองเอง (CA)
– การคอนฟิก Postfix TLS ให้ทำงานร่วมกับ ฟรี CA (CAcert.org)
– การคอนฟิก TLS/SSL เพื่อใช้ในการ Authentication
– Firewall สำหรับ Mail Gateway
– การคอนฟิก Cyrus SASL

Chapter 2: การคอนฟิก amavisd-new (Virus Scanner & Content checks)
– การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานร่วมกับ Amavisd-new
– การทดสอบการทำงานของ Amavisd-new และ SpamAssassin

Chapter 3: การ คอนฟิก ClamAV, MailScanner โปรแกรมตรวจสอบไวรัส
– การคอนฟิก ClamAV, Freshclam, MailScanner
– การทดสอบ Clamav และ Amavisd-new

Chapter 4: การคอนฟิก Greylisting (AntiSpam Module)

Chapter 5: การติดตั้ง Tumgreyspf
– การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานกับ tumgreyspf

Chapter 6: การคอนฟิก Postgrey อาวุธสำหรับปราบสงครามเมลขยะ
– การทำงานของ Postgrey
– การคอนฟิก Postfix ให้ทำงานร่วมกับ Postgrey
– การใช้งาน postgreyreport

Chapter 7: การเซตอับ DNS SPF Record

Chapter 8: การสร้าง DNS Record

Chapter 9: การติดตั้ง Perl modules สำหรับ SPF

Chapter 10: คำสั่งสำหรับ Postfix Administrator

Chapter 11: การคอนฟิก IMAP และ POP Mail Server
– การคอนฟิก courier-imap (High performance)
– การคอนฟิก courier-authlib

Chapter 12: การคอนฟิก SpamAssassion โปรแกรมสำหรับกรองสแปมเมล์
– การติดตั้ง Plugin SPF, DKIM, DSpam, AWL, ClamAV
– การทดสอบจับสแปมด้วย SpamAssassin (Whitelists, Blacklists), การกำหนด Header Policy

Chapter 13: การคอนฟิก procmail โปรแกรมสำหรับสร้าง Maildir และแยกสแปมเมล์
Chapter 14: การคอนฟิก Maildrop โปรแกรมสำหรับสร้าง Maildir อัตโนมัติ และแยกสแปมเมล์

Chapter 15: การติดตั้ง Dovecot IMAP & POP3 Server
– การ Enable SSL
– การคอนฟิก Dovecot POP3
– การทดสอบ POP3
– การคอนฟิก Dovecot SASL

Chapter 16: การติดตั้ง Webmail ด้วยโปรแกรม Squirrelmail

Chapter 17: Postfix Monitoring
– Logfile analysis
– MRTG

Chapter 18: Postfix Firewall

Chapter 19: Troubleshooting & Tips

Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 200.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…

คู่มือติดตั้ง Linux Multi-Wan Router

เนื้อหาประกอบด้วย

Chapter 1: ติดตั้ง PPPoE Server (Linux PPPoE Router)
Chapter 2: คอนฟิก Multiple PPP accounts (TOT & TRUE ADSL)
Chapter 3: ทดสอบ PPPoE เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Chapter 4: สร้างไฟล์ Script up (init.d)
Chapter 5: การตรวจสอบลิงค์
Chapter 6: ทดสอบ (Outside)
Chapter 7: ทดสอบ (Internal)
Chapter 8: สร้างไฟล์ Script load balances
Chapter 9: ตรวจสอบ Load Balance
Chapter 10: ตรวจสอบ route tables
Chapter 11: Firewall (Restrict outbound traffic connection)
Chapter 12: คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

Additional DescriptionMore Details

– สลับลิงค์เองอัตโนมัติ กรณีลิงค์เส้นหนึ่ง down (Fail-over) – เชื่อมต่อลิงค์เองอัตโนมัติเพียงปิด/เปิด modem (Re-connect) – สามารถเพิ่มลิงค์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ (Multi-Wan) – Internet load balance (Weighted Balance Algorithm)

Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 125.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…

คู่มือติดตั้ง iFolder-Open Source Synchronization & Data Sharining Center

ทำไมต้องใช้ iFolder ?

ถ้า พูดถึืงเรื่องการแชร์ไฟล์ โดยมีเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางข้อมูลนั้น ถ้าให้ใช้โปรแกรมในระดับ Enterprise ที่ไม่ใช้ Open Source ก็คงหลายแสนบาทครับ ในจะค่า Implement, Install, Support เป็นต้น

ใน ปัจจุบัน หลายๆ องค์กรที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัด ในการเข้าถึงข้อมูลยังต้องใช้งานผ่าน vpn (site-to-site) แล้วทำการ remote มาใช้โปรแกรมหรือ ข้อมูลต่างๆ ที่ Center (กรุงเทพฯ) โดยผ่านโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Citrix ICA เป็นต้น

หรือ บางองค์กรที่มีสาขาไม่มาก ก็ใช้ vpn pptp เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วใช้ smb เข้าสู่ข้อมูลที่แชร์ไว้ ซึ่งทุกๆ กรณีที่กล่างมา ถ้า อินเทอร์เน็ตลิงค์ vpn ลุ่ม สาขาก็ไม่สามารถใช้งานข้อมูลต่างๆ ได้.

หลักการทำงานของ iFolder Enterprise Server คราวๆ ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ local ของสาขาแต่ละที่ ถึืงลิงค์ vpn ลุ่ม ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ไฟล์ต่างๆ ได้ เมื่อลิงค์ up ขึ้นมา ข้อมูลจะทำการ Sync ไปยัง iFolder Server เองอัตโมนัติ.

Data Access & Security
เข้าถึง ไฟล์ด้วยการพิสุทธิตัวตน (Authentication) จาก LDAP Server

Encryption
สนับสนุนการเข้ารหัส ระหว่างการสื่อสารด้วย SSL

Cross-Platform
สนับ สนุน Linux, Macintosh, Windows

Multi-Server
สามารถทำงานร่วมกันหลายๆ เซิร์ฟเวอร์ได้ และสนับสนุนระบบ Clustering
(Master/Slave Server)

LDAPGroup
สนับสนุนการตรวจสอบตัวตนด้วย Group Users จาก LDAP Server

Web Administration Management
ควบคุมและบริหารไฟล์ที่ศูนย์กลาง ข้อมูลผ่าน web-base

Policies
สามารถ กำหนดนโยบายต่างๆ ได้ เช่น Limit per User, Disk Quota, Disable Account, File size limit, Limit Create folder, Synchronization Interval เป็นต้น.

Accessible From Anywhere
เข้าถึงการ ใช้ไฟล์ของคุณจากทุกๆ ที่

เนื้อหาประกอบด้วย

PDF-1
Chapter 1 – Install openSUSE (ทำหน้าที่เป็น LDAP Server)
Chapter 2 – Install LDAP Server
Chapter 3 – Install openSUSE (ทำหน้าที่เป็น iFolder Server)
Chapter 3 – Install iFolder Server
– Install LAMP Server
– Create Certificate for Apache Server
– Configure iFolder Server
– Setup iFolder authentication LDAP Server
– Setup iFolder Administrator
– iFolder Administrator Management

PDF-2
Chapter 1 – การบริหาร iFolder ด้วย Web base Administrator
Chapter 2 – สร้างผู้ใช้งาน iFolder Client
Chapter 3 – การใช้งาน iFolder Web base Client
Chapter 4 – การสร้างโฟรเดอร์
Chapter 5 – การอับโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
Chapter 6 – ติดตั้ง iFolder Client บน Linux Desktop และการใช้งาน
Chapter 7 – ติดตั้ง iFolde Client บน Windows และการใช้งาน

Product Options
Combination of product variants is not available

Old Price: from THB 179.00

Price: from THB 129.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…
Sale

คู่มือติดตั้ง High-Availability Virtual Machines with XEN & Linux HA Clustering

ลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโดยใช้ Linux High Availability

High Availability Virtual Machines with XEN & Linux HA Clustering

Introduction
SECTION 1: Installation SUSE Enterprise Server 11 Service Pack1
– Install SLE11 on node1
– Install SLE11 on node2
– Configure the Network

SECTION 2: Installation NTP and Confiuguration (node1)

SECTION 3: Confiuguration NTP Client (node2)

SECTION 4: Installation High-Availability Extension Software with Software Management

SECTION 5: Installation Cluster Software (High Availability Extension) with YaST

SECTION 6: Setup SSH Public/Private key

SECTION 7: Configuration Cluster
– Csync2 (Synchronizing the Configuration Files)
– Configuration Csync2 (node1)
– Configuration Csync2 (node2)

SECTION 8: Configuring Cluster Resources
– Manager cluster resources from the Pacemaker GUI
– Manager cluster resources from the CLI

SECTION 9: Partitioner for DRBD
– Create Partitions

SECTION 10: Installation Virtualization
– Managing Virtualization with Xen

SECTION 11:
First Steps with DRBD
– Initializing DRBD Configuration with YaST
– Globla Configuration
– Resource Configuration
– Manual Configure DRBD (node1)
– Manual Configure DRBD (node2)

SECTION 12: Cluster Solutions
Objective 1: Open Source Clustered Storage Using LVM with DRBD
การทำ High Availability Storage ในลักษณะ Active-Passive (Master/Salave) เพื่อลดการ Downtime ของเซิร์ฟเวอร์บนพาร์ติชั่นแบบ LVM
– LVM configuration with DRBD
– Create Partitions Volume with Command Line
– Install and Configure DRBD
– Configuration OpenAIS
– Configure DRBD Resource (Master/Slave)
– Configure File System Resource
– Configure DRBD resource Filesystem mount
– Check and Verify resource / DRBD Status

Objective 2:  High Availability Virtual Machines with XEN & Linux HA Clustering
การทำ Clusters load-balancing สำหรับ XEN Virtualization พร้อม Xend Live Migration
– Configure the Network
– Configure Storage in a Clustered Environment with DRBD
– Create an OCFS2 file system (OCFS2 Cluster metada filesystem)
– Configuration  LVM configuration with DRBD
– Manage Clustered Storage with OCFS2d
– Configuring the O2CB driver
– Installation Vitual Machine (DomU) Resource
– Installation Vitual Machine from the iso file
– Install and Configure a Xen VM Server and VM Migration (Live-Migration)
– Manage Xen VMs as Cluster Managed Resources

SECTION 13: Monitoring Cluster
– Web-based Cluster monitoring with Hawk

SECTION 14:
Manage Backup and Recovery
– Open Source Disaster Recovery with ReaR

SECTION 15:
Tips & Troubleshooting

จำนวน 116 หน้า

Additional DescriptionMore Details

ลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโดยใช้ Linux High Availability High Availability Virtual Machines with XEN & Linux HA Clustering

Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 350.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…

คู่มือติดตั้ง Samba File Server / LDAP Server (TLS/SSL)

คู่มือติดตั้ง Samba File Server / LDAP Server (TLS/SSL)
Introduction

SECTION 1: การติดตั้ง Linux openSUSE 11.4 

SECTION 2: การอัพเดทแพคเกจด้วยวิธี Online Update

SECTION 3: การติดตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (Samba File server)

SECTION 4: การติดตั้งไดเรกทอรี เซอร์วิส (Secure OpenLDAP with SSL Protocol)

SECTION 5: การสร้างใบรับรอง (CA Certificate Authority)

SECTION 6: การสร้างใบรับรองให้กับเซิร์ฟเวอร์ (LDAP Server certificate)

SECTION 7: การคอนฟิก LDAP Server ให้สนับสนุนโพรโตคอล TLS/SSL (LDAP using a Self-sigend Certificate)

SECTION 8: การติดตั้ง Web Server 

SECTION 9: การคอนฟิก Web Server สำหรับแชร์ใบรับรองให้เครื่องไคลเอนต์

SECTION 10: การคอนฟิก LDAP Client ให้ปลอดภัยโดยการสื่อสารผ่านโพรโตคอล TLS/SSL (LDAP Client configured in a secure way using TLS/SSL)

SECTION 11: การคอนฟิก Samba server สำหรับทำหน้าที่เป็นเครื่อง Primary Domain Controller 

SECTION 12: การเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้บนแอลเด็บ (LDAP User and Group Management) 

SECTION 13: การตรวจสอบเซอร์วิสที่เปิดให้บริการ (Check services runing)

SECTION 14: การเข้าถึงไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากเครื่องไคลเอนต์ (Windows / Linux desktop) ด้วยโพรโตคอล SMB

SECTION 15: การติดตั้ง DNS Server 

SECTION 16: การคอนฟิก DNS Server และการสร้าง Records ให้สนับสนุน LDAP server 

SECTION 17: การตรวจสอบ DNS Zones ด้วยคำสั่ง nslookup และ dig

SECTION 18: การ Join domain จากเครื่อง Windows XP และการทดสอบใช้งาน

SECTION 19: การ Join domain จากเครื่อง Windows 7 และการทดสอบใช้งาน

SECTION 20: การคอนฟิกและเขียนสคริปต์ให้ Samba mapping profile (U:\) และแชร์ข้อมูล (K:\)

SECTION 21:การอนุญาตสิทธิ์ไฟล์และไดเรกทอรี (Permission)

SECTION 22: ตัวอย่าง การบริหารจัดการไฟล์ (Sharing Management) สำหรับใช้งานจริงๆ
Product Options
Combination of product variants is not available

Price: THB 400.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…

คู่มือเซตอัพ OpenLDAP Replication และการอิมพลีเม้นท์ (Implementation OpenLDAP over SSL/TLS)

คู่มือเซตอัพ OpenLDAP Replication และการอิมพลีเม้นท์ (Implementation OpenLDAP over SSL/TLS)

Contents

CHAPTER 1 – Working with OpenLDAP
– หลักการทำงานที่เกี่ยวกับโอเพนแอลแด็บ
– โครงสร้าง LDAP Directory และลำดับชั่น
– Container object classes
– Leaf object classes
– OpenLDAP files and Directory

CHAPTER 2 – OpenLDAP Replication Diagram
– Replication โหมด
– Database backend ระหว่าง bdb กับ hdb
– วิธีการ Replication ในรูปแบบต่างๆ (Syncrepl, Delta Syncrepl, N-Way multi-master, Mirroring)
– การเชื่อมต่อแบบ RefreshOnly
– การเชื่อมต่อแบบ RefreshAndPersist
– ข้อดี, ข้อเสียของวิธี replication แบบ Syncrepl, Delta-Sync

CHAPTER 3 – Implementing OpenLDAP Replication Server (โซลูชั่น High-availability เพื่อลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ)
– การติดตั้ง SUSE Linux Enterprise Server (สำหรับเครื่อง Master)
– การเซตอัพ Networking และ Routing Default Gateway จาก YaST
– การลงทะเบียน (Novell Customer Center) ฟรี online update 90 วัน
– การอัพเดทแพคเกจด้วย YaST Online Update
– การสร้างผู้ออกใบรับรองเองด้วยเครื่องมือ CA Management จาก YaST (Creating Certificates and a Certificate Authority with YaST)
– การสร้างใบรับรองให้กับโอนเพนแอลแด็บเซิร์ฟเวอร์ (Creating Server Certificate for OpenLDAP)
– การ Export CA (Common Server Certificate)
– การสร้างใบรับรองให้กับไคลเอ็นต์ (Creating Client Certificate for OpenLDAP Client)
– การ Export ใบรับรองให้กับ OpenLDAP Master Server
– การ Export ใบรับรองให้กับ OpenLDAP Slave Server
– การติดตั้ง OpenLDAP Directory จาก YaST
– การกำหนดค่า TLS สำหรับ OpenLDAP
– การกำหนดค่า Log Level
– การกำหนดค่า Firewall จาก YaST
– การคอนฟิก OpenLDAP Client ให้สนับสนุน TLS/SSL
– การเลือกใช้ฟังก์ชั่นการเข้ารหัส
– การเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้บน OpenLDAP Server (Users and Group management)
– การกำหนดค่า Password Policy จาก YaST (Password policy configuration)

CHAPTER 4 – Installing and Configuration OpenLDAP Slave Server
– การติดตั้ง SUSE Linux Enterpriser Server (สำหรับเครื่อง Slave)
– การลงทะเบียนออนไลน์อัพเดท (Novell Customer Center System Registration)
– การอัพเดทเพคเกจจาก YaST Online Update
– การคอนฟิก OpenLDAP Slave Server
– การกำหนดค่า Firewall จาก YaST Control Center
– การคอนฟิก OpenLDAP Client
– การจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ จาก YaST User and Group Management

CHAPTER 5 – Troubleshooting OpenLDAP Server
– Tunning LDAP Configuration Files
– เครื่องมือบริหารจัดการ OpenLDAP (Tools to Management the Configuration)
– การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการตรวจสอบ LDAP Bind DN
– การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการตรวจสอบผู้ใช้
– การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการค้นหาและตรวจสอบเฉพาะ objectclass ที่ต้องการ
– การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการ Debug
– การใช้คำสั่ง openssl ในการตรวจสอบการสื่อสาร (TLS) จากเครื่อง slave
– การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการ Debug โดยไม่ต้องมี STARTTLS
– ตรวจสอบ log จากไฟล์ /var/log/messages
– การใช้คำสั่ง TCPDump
– การตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง tethereal
– ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม SSLDump
– การใช้คำสั่ง SSLDump ในการพิมพ์ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วในชั้น Application layer และการวิเคราะห์
– การดับจับข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัส (username/password) ด้วย TCPDump
– ออบชั่นต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้คำสั่ง ldapsearch
– การปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าคอนฟิก (Modify configuration)
– เครื่องมือในการแก้ไขค่าคอนฟิก (Vi/LDAP Browser Editor)
– การสำรองฐานข้อมูลโอเพนแอลแด็บและการกู้คืน (Backup/Restore OpenLDAP database)

จำนวน 126 หน้า

Product Options
Combination of product variants is not available

Old Price: THB 400.00

Price: THB 300.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…
Sale

คู่มือบริหารระบบเครือข่ายด้วย MikroTik RouterOS (mini eBook)

mini eBook อีบุ๊ค คู่มือบริหารระบบเครือข่ายด้วย MikroTik RouterOS

คลิก Download free sample ebook
https://goo.gl/jKUR2I

สารบัญ

รายการ
ทำความรู้จัก Mikrotik (ไมโครติ๊ก), RouterOS และ RouterBOARD — หน้า 6
บทที่ 1 – เริ่มต้นใช้งานไมโครติ๊ก (First Time Access) — หน้า 10
บทที่ 2 – การจัดการผู้ใช้ (User Management) — หน้า 31
บทที่ 3 – การอัพเกรดและดาวน์เกรดแพคเกจซอฟต์แวร์ RouterOS — หน้า 36
บทที่ 4 – การตั้งชื้อให้กับอุปกรณ์เราท์เตอร์ (Router Identity) — หน้า 45
บทที่ 5 – ระบบเวลา และการซิงโครไนซ์เวลา (System Time and NTP Protocol) — หน้า 47
บทที่ 6 – การแบ็คอัพไฟล์ (Backups) — หน้า 51
บทที่ 7 – ไลเซ็นต์ (Licensing) — หน้า 56
บทที่ 8 – ไฟร์วอลล์ (Firewalls) — หน้า 61
บทที่ 9 – Network Address Translation (NAT) — หน้า 79
บทที่ 10 – การบริหารจัดการแบนด์วิดท์และจำกัดความเร็ว (Bandwidth Management & Limits) — หน้า 96
บทที่ 11 – เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Tools) — หน้า 124
บทที่ 12 – ระบบเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงาน (Local Area Networks) — หน้า 139
– คอนฟิก HotSpot (ฮอตสปอต) ให้บริการ Wifi
– การกำหนด IP Binding
– การเพิ่มผู้ใช้สำหรับใช้งานระบบ HotSpot
– การตั้งค่ายูสเซอร์โปร์ไฟล์ (User Profile)
– การสร้างหน้าล็อกอินสำหรับ HotSpot (Custom Login Page)

 

Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 400.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…