ทำไมต้องใช้ iFolder ?

ถ้า พูดถึืงเรื่องการแชร์ไฟล์ โดยมีเซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์กลางข้อมูลนั้น ถ้าให้ใช้โปรแกรมในระดับ Enterprise ที่ไม่ใช้ Open Source ก็คงหลายแสนบาทครับ ในจะค่า Implement, Install, Support เป็นต้น

ใน ปัจจุบัน หลายๆ องค์กรที่มีสาขาอยู่ต่างจังหวัด ในการเข้าถึงข้อมูลยังต้องใช้งานผ่าน vpn (site-to-site) แล้วทำการ remote มาใช้โปรแกรมหรือ ข้อมูลต่างๆ ที่ Center (กรุงเทพฯ) โดยผ่านโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Citrix ICA เป็นต้น

หรือ บางองค์กรที่มีสาขาไม่มาก ก็ใช้ vpn pptp เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วใช้ smb เข้าสู่ข้อมูลที่แชร์ไว้ ซึ่งทุกๆ กรณีที่กล่างมา ถ้า อินเทอร์เน็ตลิงค์ vpn ลุ่ม สาขาก็ไม่สามารถใช้งานข้อมูลต่างๆ ได้.

หลักการทำงานของ iFolder Enterprise Server คราวๆ ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ local ของสาขาแต่ละที่ ถึืงลิงค์ vpn ลุ่ม ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ไฟล์ต่างๆ ได้ เมื่อลิงค์ up ขึ้นมา ข้อมูลจะทำการ Sync ไปยัง iFolder Server เองอัตโมนัติ.

Data Access & Security
เข้าถึง ไฟล์ด้วยการพิสุทธิตัวตน (Authentication) จาก LDAP Server

Encryption
สนับสนุนการเข้ารหัส ระหว่างการสื่อสารด้วย SSL

Cross-Platform
สนับ สนุน Linux, Macintosh, Windows

Multi-Server
สามารถทำงานร่วมกันหลายๆ เซิร์ฟเวอร์ได้ และสนับสนุนระบบ Clustering
(Master/Slave Server)

LDAPGroup
สนับสนุนการตรวจสอบตัวตนด้วย Group Users จาก LDAP Server

Web Administration Management
ควบคุมและบริหารไฟล์ที่ศูนย์กลาง ข้อมูลผ่าน web-base

Policies
สามารถ กำหนดนโยบายต่างๆ ได้ เช่น Limit per User, Disk Quota, Disable Account, File size limit, Limit Create folder, Synchronization Interval เป็นต้น.

Accessible From Anywhere
เข้าถึงการ ใช้ไฟล์ของคุณจากทุกๆ ที่

เนื้อหาประกอบด้วย

PDF-1
Chapter 1 - Install openSUSE (ทำหน้าที่เป็น LDAP Server)
Chapter 2 - Install LDAP Server
Chapter 3 - Install openSUSE (ทำหน้าที่เป็น iFolder Server)
Chapter 3 - Install iFolder Server
- Install LAMP Server
- Create Certificate for Apache Server
- Configure iFolder Server
- Setup iFolder authentication LDAP Server
- Setup iFolder Administrator
- iFolder Administrator Management

PDF-2
Chapter 1 - การบริหาร iFolder ด้วย Web base Administrator
Chapter 2 - สร้างผู้ใช้งาน iFolder Client
Chapter 3 - การใช้งาน iFolder Web base Client
Chapter 4 - การสร้างโฟรเดอร์
Chapter 5 - การอับโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
Chapter 6 - ติดตั้ง iFolder Client บน Linux Desktop และการใช้งาน
Chapter 7 - ติดตั้ง iFolde Client บน Windows และการใช้งาน

Product Options
Combination of product variants is not available

Old Price: from THB 179.00

Price: from THB 129.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart...