คู่มือเซตอัพ OpenLDAP Replication และการอิมพลีเม้นท์ (Implementation OpenLDAP over SSL/TLS)

Contents

CHAPTER 1 - Working with OpenLDAP
- หลักการทำงานที่เกี่ยวกับโอเพนแอลแด็บ
- โครงสร้าง LDAP Directory และลำดับชั่น
- Container object classes
- Leaf object classes
- OpenLDAP files and Directory

CHAPTER 2 - OpenLDAP Replication Diagram
- Replication โหมด
- Database backend ระหว่าง bdb กับ hdb
- วิธีการ Replication ในรูปแบบต่างๆ (Syncrepl, Delta Syncrepl, N-Way multi-master, Mirroring)
- การเชื่อมต่อแบบ RefreshOnly
- การเชื่อมต่อแบบ RefreshAndPersist
- ข้อดี, ข้อเสียของวิธี replication แบบ Syncrepl, Delta-Sync

CHAPTER 3 - Implementing OpenLDAP Replication Server (โซลูชั่น High-availability เพื่อลด Downtime เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ)
- การติดตั้ง SUSE Linux Enterprise Server (สำหรับเครื่อง Master)
- การเซตอัพ Networking และ Routing Default Gateway จาก YaST
- การลงทะเบียน (Novell Customer Center) ฟรี online update 90 วัน
- การอัพเดทแพคเกจด้วย YaST Online Update
- การสร้างผู้ออกใบรับรองเองด้วยเครื่องมือ CA Management จาก YaST (Creating Certificates and a Certificate Authority with YaST)
- การสร้างใบรับรองให้กับโอนเพนแอลแด็บเซิร์ฟเวอร์ (Creating Server Certificate for OpenLDAP)
- การ Export CA (Common Server Certificate)
- การสร้างใบรับรองให้กับไคลเอ็นต์ (Creating Client Certificate for OpenLDAP Client)
- การ Export ใบรับรองให้กับ OpenLDAP Master Server
- การ Export ใบรับรองให้กับ OpenLDAP Slave Server
- การติดตั้ง OpenLDAP Directory จาก YaST
- การกำหนดค่า TLS สำหรับ OpenLDAP
- การกำหนดค่า Log Level
- การกำหนดค่า Firewall จาก YaST
- การคอนฟิก OpenLDAP Client ให้สนับสนุน TLS/SSL
- การเลือกใช้ฟังก์ชั่นการเข้ารหัส
- การเพิ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้บน OpenLDAP Server (Users and Group management)
- การกำหนดค่า Password Policy จาก YaST (Password policy configuration)

CHAPTER 4 - Installing and Configuration OpenLDAP Slave Server
- การติดตั้ง SUSE Linux Enterpriser Server (สำหรับเครื่อง Slave)
- การลงทะเบียนออนไลน์อัพเดท (Novell Customer Center System Registration)
- การอัพเดทเพคเกจจาก YaST Online Update
- การคอนฟิก OpenLDAP Slave Server
- การกำหนดค่า Firewall จาก YaST Control Center
- การคอนฟิก OpenLDAP Client
- การจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ จาก YaST User and Group Management

CHAPTER 5 - Troubleshooting OpenLDAP Server
- Tunning LDAP Configuration Files
- เครื่องมือบริหารจัดการ OpenLDAP (Tools to Management the Configuration)
- การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการตรวจสอบ LDAP Bind DN
- การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการตรวจสอบผู้ใช้
- การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการค้นหาและตรวจสอบเฉพาะ objectclass ที่ต้องการ
- การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการ Debug
- การใช้คำสั่ง openssl ในการตรวจสอบการสื่อสาร (TLS) จากเครื่อง slave
- การใช้คำสั่ง ldapsearch ในการ Debug โดยไม่ต้องมี STARTTLS
- ตรวจสอบ log จากไฟล์ /var/log/messages
- การใช้คำสั่ง TCPDump
- การตรวจสอบโดยใช้คำสั่ง tethereal
- ตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม SSLDump
- การใช้คำสั่ง SSLDump ในการพิมพ์ข้อมูลที่เข้ารหัสแล้วในชั้น Application layer และการวิเคราะห์
- การดับจับข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัส (username/password) ด้วย TCPDump
- ออบชั่นต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้คำสั่ง ldapsearch
- การปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าคอนฟิก (Modify configuration)
- เครื่องมือในการแก้ไขค่าคอนฟิก (Vi/LDAP Browser Editor)
- การสำรองฐานข้อมูลโอเพนแอลแด็บและการกู้คืน (Backup/Restore OpenLDAP database)

จำนวน 126 หน้า

al2fb_facebook_image_id: 410
Product Options
Combination of product variants is not available

Old Price: THB 400.00

Price: THB 300.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart...