Shopping Cart

Your shopping cart is empty
Visit the shop

openSUSE 12.1

Release date : November 16, 2011
Media : 1 DVD

Product highlights

Base System

 • Linux kernel 3.1
 • สนันสนุน Btrfs filesystem (แต่ default filesystem ยังคงเป็น Ext4)
 • ใช้ systemd ทำหน้าที่จัดการระบบบนลีนุกซ์ แทน InitV system

GNOME Desktop

 • GNOME 3.2
 • GLib 2.30
 • GTK+ 3.2
 • Clutter 1.8
 • ปรับปรุง GNOME Shell และ GNOME 3.2 (รายละเอียดเพิ่มเติม GNOME 3.2)
 • มีการจัดการและตั้งค่าหน้าจอดีขึ้น
 • มีการจัดการเอกสาร และแสดงตัวอย่างใน Nautiluse file manager ที่เร็วขึ้น
 • มีการจัดการสีสำหรับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสที่ดีขึ้น

KDE Desktop

 • KDE 4.7
 • Qt 4.7
 • ปรับปรุง Oxygen GTK theme และไอคอนใหม่ พร้อมทั้งรองรับทำงานบนพื้นที่พลาสม่า (Plasma Workspaces) ได้ภาพที่ดียิ่งขึ้น
 • ใช้เป็น default desktop ตอนติดตั้ง
 • ใช้เครื่องมือในการจัดการสีใหม่ชื่อ KolorManager และ Oyranos

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KDE และโปรแกรมประยุกต์ใน openSUSE 12.1

Xfce และ LXDE Desktop

 • Xfec เวอร์ชั่น 4.8
 • LXDE เวอร์ชั่น 0.5
 • สำหรับเดสก์ทอปทั้ง 2 นี้ ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเป็นพิเศษ เนื่องจากรุ่นก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงบ้างส่วนแล้ว

Web browsers, Virtualizaiton and Cloud

 • สนับสนุน Horde 4 Groupware framework และปรับปรุงเทคโนโลยี cloud และ virtualization
 • เว็บเบราเซอร์ใช้ Mozilla Firefox 7 และ Chromium 16
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ WebYaST เครื่องมือบริหารจัดการจากระยะไกลผ่าน web interface พร้อมรองรับโมดูลใหม่ๆ
 • สนับสนุนเทคโนโลยี cloud โดยสามารถสร้างโซลูชันกลุ่มเฆมบน SUSE Studio และพร้อมที่จะส่งขึ้นไปรันบน Amazon EC2 cloud ได้เลย
 • รองรับเทคโนโลยี virtualization ได้แก่ Xen 4.1, KVM และ VirtualBox และเครื่องมือบริหารจัดการ virtual machine ด้วย virt-manager และ open-vm-toos
 • สนับสนุน cloud repository อย่างเช่น Eucalyptus, OpenNebula และ OpenStack
 • สนับสนุน OwnCloud พร้อมใช้งาน (จับเอาโซลูชั่นของ Google Docs, Dropbox หรือ Ubuntu One มาร่วมกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารจัดการกลุ่มเฆม

Technology improvements

 • Snapper rolls back changes เป็นดิสโทรแรกที่มีฟงก์ชัน snapshot บน filesystem btrfs พร้อมสนับสนุนการใช้งานครั้งแบบ command line และ GUI โหมด (แนะนำ Btrfs snapshot)
 • systemd boots your system ใช้ systemd ทำหน้าที่จัดการระบบบนลีนุกซ์ แทน InitV system ซึ่งทำให้กระบวนการบูตเร็วขึ้น ร่วมถึงเรื่องความปลอดภัย และระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • รองรับการคอมไพล์ด้วยภาษา Go ภาษาใหม่จาก Goolge (Go programming language) ซึ่งคอมไพล์ได้เร็ว และซึ่งรองรับมัลติคอร์
 • มาพร้อมกับเครื่องมือคอมไพล์ LLVM3 และ clang
 • GCC เวอร์ชั่น 4.6.2
 • SAX3 ปรับโครงสร้าง Xorg ใหม่ จากไฟล์ xorg.conf ไปเป็นไดเรกทอรี xorg.conf.d

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเทคโนโลยี

YaST

 • สนับสนุน Snapper เครื่องมือสำหรับจัดการ snapshot ของระบบปฏิบัติการ ทำให้สามารถ rollback ไฟล์เวอร์ชันเก่าได้ (ต้องใช้กับระบบไฟล์แบบ btrfs)
 • เปลียนแปลง YaST รูปแบบใหม่ (CSS based themes)
 • สนับสนุน WebYaST เครื่องมือในการจัดการระบบจากระยะไกลผ่าน web-based

Applications

Web browsers

 • Firefox 7
 • Chromium 17
 • Opera 11.52
 • Rekonq 0.8

Office

 • Libreoffice 3.4.3
 • Scribus 1.4
 • Calligra 2.4 beta 3

Communication and groupware

 • KDE PIM
 • Evolution 3.2.1
 • Thunderbird 7.0.1

Photo managers

 • DigiKam 2.2
 • Inkscape 4.8.2
 • Blender
 • Shotwell 0.11.5
 • F-spot 0.8.2-14
 • GIMP 2.6.11
 • Krita
 • Karbon 2.4 Beta3

Video editors และ 3D modelling

 • Kdenlive 0.8.2 Kdenlive
 • OpenShot 1.4
 • Audacity 1.3.13
 • PiTiVi 0.15
 • Blender 2.59

Security and administration tools

 • AppArmor 2.7 rc1
 • Shorewall 4.4.24
 • Performance Co-Pilot (PCP) 3.5.8
 • WebYaST

Virtualizaiton and Cloud

 • ownCloud 2
 • Xen 4.1
 • KVM
 • VirtualBox 4.1

Network tools and web applications

 • Samba
 • Horde 4.0.8

Development tools

 • IDEs and toolchain
 • KDevelop
 • Kate
Product Options
Combination of product variants is not available

Price: from THB 175.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…

openSUSE 12.3

Released date : 
openSUSE 12.3 publically available [Wed, 13 Mar 2013 14:00:00 GMT]
Media :
1 DVD

คุณสมบัติที่จะเพิ่มใน openSUSE 12.3

– เดสก์ท็อป KDE 4.10
– เดสก์ท็อป GNOME 3.6.3
– เดสก์ท๊อป Xfce 4.10
– ลินุกซ์เคอร์เนล 3.6
– เปลี่ยนจากระบบจัดการฐานข้อมูลหลักจาก MySQL เป็น MariaDB
– PostgreSQL 9.2
– รุ่นแรกที่รองรับ OpenStack
– สนับสนุน UEFI secure boot

openSUSE 12.3 Release Notes

1. Miscellaneous

N/A

2. Installation

2.1. For Detailed Installation Information

For detailed installation information, see Section 3.1, “openSUSE Documentation”.

2.2. No Network after Installation

Directly after installation, NetworkManager is not started automatically and thus WiFi cannot be configured. To enable networking (WiFi), reboot the machine once manually.

3. General

3.1. openSUSE Documentation

In Start-Up, find step-by-step installation instructions, as well as introductions to the KDE and Gnome desktops and to the LibreOffice suite. Also covered are basic administration topics such as deployment and software management and an introduction to the bash shell.

Reference covers administration, and system configuration in detail and explains how to set up various network services.

The Security Guide introduces basic concepts of system security, covering both local and network security aspects.

The System Analysis and Tuning Guide helps with problem detection, resolution and optimization.

Virtualization with KVM offers an introduction to setting up and managing virtualization with KVM, libvirt and QEMU tools.

Find the documentation in /usr/share/doc/manual/opensuse-manuals_$LANG after installing the package opensuse-manuals_$LANG, or online on http://doc.opensuse.org.

3.2. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Prior to installing openSUSE on a system that boots using UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) you are urgently advised to check for any firmware updates the hardware vendor recommends and, if available, to install such an update. A pre-installed Windows 8 is a strong indication that your system boots using UEFI.

Background: Some UEFI firmware has bugs that cause it to break if too much data gets written to the UEFI storage area. Nobody really knows how much “too much” is, though. openSUSE minimizes the risk by not writing more than the bare minimum required to boot the OS. The minimum means telling the UEFI firmware about the location of the openSUSE boot loader. Upstream Linux Kernel features that use the UEFI storage area for storing boot and crash information (pstore) have been disabled by default. Nevertheless it is recommended to install any firmware updates the hardware vendor recommends.

3.3. Enable Secure Boot in YaST Not Enabled by Default When in Secure Boot Mode

This only affects machines in UEFI mode with secure boot enabled.

YaST does not automatically detect if the machine has secure boot enabled and will therefore install an unsigned bootloader by default. But the unsigned bootloader will not be accepted by the firmware. To have a signed bootloader installed the option “Enable Secure Boot” has to be manually enabled.

3.4. Wrong Bootloader When Installing from a Live Medium in a UEFI Environment

This only affects machines in UEFI mode.

When using the installer on the live medium, YaST does not detect UEFI mode and therefore installs the legacy bootloader. This results in a not bootable system. The bootloader has to be switched from grub2 to grub2-efi manually.

3.5. openSUSE 12.3 Medium May Not Boot on Future Secure Boot Enabled Hardware

This only affects machines in UEFI mode.

Our double signed shim on openSUSE 12.3 medium may be rejected by future firmwares.

If the openSUSE 12.3 medium does not boot on future secure boot enabled hardware, temporarily disable secure boot, install openSUSE and apply all online updates to get an updated shim.

After installing all updates secure boot can be turned on again.

3.6. Crypted LVM in UEFI Mode Needs /boot Partition

This only affects installations in UEFI mode.

In the partitioning proposal when checking the option to use LVM (which is required for full disk encryption) YaST does not create a separate /boot partition. That means kernel and initrd end up in the (potentially encrypted) LVM container, inaccessible to the boot loader. To get full disk encryption when using UEFI, partitioning has to be done manually.

4. System Upgrade

4.1. systemd: Activating NetworkManager with a network.service Alias Link

By default, you use the YaST Network Settings dialog (yast2 network) to activate NetworkManager. If you want to activate NetworkManager, proceed as follows.

The NETWORKMANAGER sysconfig variable in /etc/sysconfig/network/config to activate NetworkManager has been replaced with a systemd network.service alias link, which will be created with the

systemctl enable NetworkManager.service
command. It causes the creation of a network.service alias link pointing to the NetworkManager.service, and thus deactivates the /etc/init.d/network script. The command

systemctl -p Id show network.service
allows to query the currently selected network service.

To enable NetworkManager, use:

First, stop the running service:

systemctl is-active network.service && \
systemctl stop network.service
Enable the NetworkManager service:

systemctl –force enable NetworkManager.service
Start the NetworkManager service (via alias link):

systemctl start network.service
To disable NetworkManager, use:

Stop the running service:

systemctl is-active network.service && \
systemctl stop network.service
Disable the NetworkManager service:

systemctl disable NetworkManager.service
Start the /etc/init.d/network service:

systemctl start network.service
To query the currently selected service, use:

systemctl -p Id show network.service
It returns “Id=NetworkManager.service” if the NetworkManager service is enabled, otherwise “Id=network.service” and /etc/init.d/network is acting as the network service.

4.2. SYSLOG_DAEMON Variable Removed

The SYSLOG_DAEMON variable has been removed. Previously, it was used to select the syslog daemon. Starting with openSUSE 12.3, only one syslog implementation can be installed at a time on a system and will be selected automatically for usage.

For details, see the syslog(8) manpage.

5. Technical

5.1. Initializing Graphics with KMS (Kernel Mode Setting)

With openSUSE 11.3 we switched to KMS (Kernel Mode Setting) for Intel, ATI and NVIDIA graphics, which now is our default. If you encounter problems with the KMS driver support (intel, radeon, nouveau), disable KMS by adding nomodeset to the kernel boot command line. To set this permanently using Grub 2, the default boot loader, add it to the GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT kernel default load options line in your /etc/default/grub text file as root and running the terminal command

sudo /usr/sbin/grub2-mkconfig –output=/boot/grub2/grub.cfg
for the changes to take effect. Else, for Grub Legacy, add it to the kernel command line in /boot/grub/menu.lst, also done as root. This option makes sure the appropriate kernel module (intel, radeon, nouveau) is loaded with modeset=0 in initrd, i.e. KMS is disabled.

In the rare cases when loading the DRM module from initrd is a general problem and unrelated to KMS, it is even possible to disable loading of the DRM module in initrd completely. For this set the NO_KMS_IN_INITRD sysconfig variable to yes via YaST, which then recreates initrd afterwards. Reboot your machine.

On Intel without KMS the Xserver falls back to the fbdev driver (the intel driver only supports KMS); alternatively, for legacy GPUs from Intel the “intellegacy” driver (xorg-x11-driver-video-intel-legacy package) is available, which still supports UMS (User Mode Setting). To use it, edit /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf and change the driver entry to intellegacy.

On ATI for current GPUs it falls back to radeonhd. On NVIDIA without KMS the nv driver is used (the nouveau driver supports only KMS). Note, newer ATI and NVIDIA GPUs are falling back to fbdev, if you specify the nomodeset kernel boot parameter.

5.2. systemd: Cleaning Directories (/tmp and /var/tmp)

By default, systemd cleans tmp directories daily as configured in /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf. Users can change it by copying /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf to /etc/tmpfiles.d/tmp.conf and modifying the copied file. It will override /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf.

Note: systemd does not honor obsolete sysconfig variables in /etc/sysconfig/cron such as TMP_DIRS_TO_CLEAR.

5.3. Configuring Postfix

The SuSEconfig.postfix was renamed as /usr/sbin/config.postfix. If you set sysconfig variables in /etc/sysconfig/postfix or /etc/sysconfig/mail, you must manually run /usr/sbin/config.postfix as root.

5.4. GNOME: Workaround to Set Shift or Ctrl+Shift as Shortcut Keys for Input Source Selection

In Gnome 3.6 use the following workaround to set Shift or Ctrl+Shift as shortcut keys for input source selection:

Install gnome-tweak-tool.

Start gnome-tweak-tool (‘Activities’>’advanced settings’).

Via the left menu, select ‘Typing’, in the right window, change the settings.

This is also being tracked in the upstream bug report.

 

Additional DescriptionMore Details

openSUSE 12.2 Release Notes: https://www.suse.com/releasenotes/x86_64/openSUSE/12.3/

Product Options
Combination of product variants is not available

Price: THB 175.00

Shipping: THB 0.00

Loading Updating cart…